Contact

Contact over het gebruik en de resultaten van de tool

Heeft u praktische vragen over het gebruik van deze tool? Of wilt u over één of meerdere thema's het gesprek aangaan? Neem dan contact op met uw regionaal implementatiecoach (RIO).

Voor meer informatie over de implementatie van de Omgevingswet zie ook vng.nl/omgevingswet.

Contact over suggesties en wensen voor de tool

Heeft u suggesties of wensen voor de inhoud of de werking van deze tool? Wij nemen dit graag mee bij de ontwikkeling van de volgende versie. U kunt contact opnemen met de VNG via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van Klaar voor de Start.