Check of uw gemeente klaar is voor de Omgevings­wet en de Wkb

Waar staat u?

Bent u goed voorbereid op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)? Met Klaar voor de Start brengt u in kaart waar uw gemeente staat en wat u nog moet doen. Op inhoud, techniek en organisatie. Lees meer over Klaar voor de Start.

Hoe werkt het?

Er zijn 9 thema's met elk circa 10 stellingen. Per stelling geeft u de voortgang aan en eventuele acties die u wilt doen. De resultaten kunt u exporteren als pdf. U kunt ook tussentijds exporteren. Importeer de pdf hieronder om verder te gaan met invullen of aanpassen. Of vraag een collega om verder te gaan.

Dashboard

Dienstverlening

Processen

Ketensamenwerking

Technologie

Mens

Financiën

Omgevingsplan

Omgevingsvisie en programma

Bestuurlijk

9 thema’s

Op het dashboard ziet u de 9 thema’s. De bolletjes geven de voortgang van het invullen van de stellingen weer. Er is geen verplichte volgorde voor het invullen. Klik op een paneel om naar het thema te gaan.